Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2022 för grundutbildning kontakttolk

Den 10 mars till den 22 april 2022 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.