Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2023 för grundutbildning kontakttolk

Den 13 mars till den 28 april 2023 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.