Till innehållet

Försäkringar

De som studerar på en utbildning med stöd i form av endast tillsyn är inte försäkrade genom Myndigheten för yrkeshögskolan.