Till innehållet

Studerandeavgifter

Utbildningar som får stöd i form av endast tillsyn enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar får ta ut en studerandeavgift.