Till innehållet

Utbildningsbevis och studiedokumentation

När den studerande har gått klart en utbildning har den rätt att få ett utbildningsbevis.