Till innehållet

Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Genom tillsynen kontrollerar vi att utbildningarna följer de lagar och regler som gäller.