Till innehållet

Tillträde till utbildningen

Den som har genomgått gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning är behörig att antas till en utbildning som får stöd i form av endast tillsyn.