Till innehållet

Kvalitet i utbildningar med endast tillsyn

Vi har i uppgift att främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningar med endast tillsyn. Vår uppgift är också att kvalitetsgranska utbildningarna.