Till innehållet

Styrelse- och ledningsgruppsarbete

För varje utbildning som får stöd i form av endast tillsyn enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en styrelse eller ledningsgrupp.