Till innehållet

Validering för utbildning

Validering sker hos olika aktörer i Sverige. Vem som ska validera dig och hur valideringen ska gå till skiljer sig åt beroende på vart du är på väg i livet. På den här sidan finns länkar vidare om validering för studier.