Till innehållet

Nationellt likvärdigt innehåll

För vissa utbildningar inom yrkeshögskolan är det viktigt att innehållet är likvärdigt oavsett vem som anordnar utbildningen eller var i landet den bedrivs.