Till innehållet

Smala yrkesområden

I vårt regelverk ingår att vi kan bevilja en yrkeshögskoleutbildning inom ett smalt yrkesområde om det är av intresse för individen och samhället.