Till innehållet

Så bedöms ansökan

För att en yrkeshögskoleutbildning ska kunna beviljas krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda.