Till innehållet

Så bedöms ansökan

För att få en yrkeshögskoleutbildning beviljad krävs att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier.