Till innehållet

Nationell arena för kompetensförsörjning

En nationell arena för kompetensförsörjning etablerades 2023 med syftet att skapa ett mer överblickbart och effektivt system för samverkan kring kompetensförsörjning och för att koordinera olika aktörers initiativ. Det var också ett led i att möjliggöra för andra aktörer än myndigheter att bidra inom myndighetssamverkan.