Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2016

Den 27 oktober till den 1 december 2016 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, med start 2017.