Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2017

Mellan den 7 december 2017 och 18 januari 2018 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, med start 2018.