Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2021

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.