Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2019

Mellan den 17 oktober och 21 november 2019 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, för start under 2020.