Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2018

Den 18 oktober – 19 november 2018 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, med utbildningsstart 2019.