Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2020

Mellan den 15 oktober och 19 november 2020 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den tre- eller fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, för start under 2021.