Till innehållet

Resultat ansökningsomgång 2023

Folkhögskolor kan ansöka om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.