Till innehållet

Inför ansökningsomgången 2024

Här presenteras en kort lägesanalys inför ansökningsomgången för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) 2024.