Till innehållet

Ansökningsomgången 2024

Här hittar du tidplan, mer information och en kort lägesanalys inför ansökningsomgången för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) 2024.

Prioriteringar