Till innehållet

Statistik: Ansökningar om att bedriva utbildning

I de årliga ordinarie ansökningsomgångarna för program (YH-utbildningar på minst 100 poäng) kan utbildningsanordnare ansöka om att bedriva utbildning med statliga medel. Det kan avse både nya utbildningar och utbildningar som ansöker om fortsättning.