Till innehållet

Statistik: Utbildningsanordnare

Inom yrkeshögskolan finns fyra typer av huvudmän: statliga, kommunala, landsting och privata anordnare.