Till innehållet

Statistik: Sökande

Statistikmyndigheten SCB är ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.