Till innehållet

Statistik: Utbetalda statliga medel

Vi beslutar om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan och hur mycket statliga medel de ska beviljas.