Till innehållet

Statistik: Nöjdhet med utbildningen

Examinerades nöjdhet med utbildningen som helhet följs årligen upp av via en enkätundersökning om de examinerades sysselsättning året efter examen.