Till innehållet

Statistik: Tillgodoräknade kurser på program

Ett tillgodoräknande är ett formellt erkännande av tidigare lärande som beslutas av ledningsgruppen. Den studerande bedöms ha kunskaper, färdigheter och kompetenser motsvarande kursmålen i kursen som kan ha förvärvats genom tidigare genomgången utbildning, i yrkesverksamhet eller på annat sätt.