Till innehållet

Statistik: Sysselsättning efter examen

De examinerades sysselsättning efter yrkeshögskoleutbildningen följs årligen upp via en enkät. Det huvudsakliga syftet är att ta reda på hur stor andel av de examinerade som har ett arbete året efter examen och hur väl det överensstämmer med utbildningen.