Till innehållet

Statistik: Examinerade och examensgrad

Statistikmyndigheten SCB är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Den officiella statistiken innehåller bland annat statistik om examinerade och examensgrad.