Till innehållet

Så fungerar kvalifikationsdatabasen

I databasen kan du söka bland de kvalifikationer som har en nivå enligt SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.