Till innehållet

Stort engagemang för att utveckla det svenska kompetensförsörjningssystemet

Projektet ”Strengthening the Governance of the Swedish Skills System” ska bidra till en förbättrad kompetensförsörjning i Sverige. Projektet leds av OECD och finansieras av EU:s instrument för tekniskt stöd, som ger EU-länderna skräddarsydd teknisk sakkunskap när de utformar och genomför reformer. Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande fungerar som plattform för projektets samordning.