Till innehållet

Återrapportering av regeringsuppdrag

Den 20 mars publicerade myndigheten återrapporteringen av regeringsuppdraget om administrativ samordning av myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning (juni 2022 – mars 2023).