Till innehållet

Myndighetssamverkan bidrar till en väl fungerande kompetensförsörjning

Svensk konkurrenskraft förutsätter ett kompetens-försörjningssystem med stärkt förmåga till bättre matchning och ökad rörlighet. Genom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande arbetar MYH tillsammans med andra myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads-, näringslivs-, och utbildningsområdet för att stärka ett sådant system. Under 2023 har samverkan utvecklats och resultatet av detta presenteras nu i en årsrapport för myndighetssamverkan.