Till innehållet

Nulägesanalys av kompetensförsörjningsområdet i Sverige

TSI-projektet ”Strengthening the Governance of the Swedish Skills System”, med myndighetssamverkan som bas, syftar till att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning i Sverige.