Till innehållet

Internationell utblick bidrar till pågående arbete för en väl fungerande kompetensförsörjning i Sverige

Projektet ”Strengthening the Governance of the Swedish Skills System”, med myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande som bas, syftar till att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning i Sverige. Projektet leds av OECD och finansieras av EU:s instrument för tekniskt stöd, som ger EU-länderna skräddarsydd teknisk sakkunskap när de utformar och genomför reformer.