Till innehållet

Förslag på åtgärder och lösningar från myndighetssamverkan för att möta behoven av kompetens i Norrbotten och Västerbotten

Norrbotten och Västerbotten är under ett mycket starkt omvandlingstryck, främst tack vare ett flertal mycket stora investeringar i den gröna omställningen av industrin. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för såväl de stora industriinvesteringarna som för övrigt näringsliv och för den mera omfattande samhällsservicen som följer av nya verksamheter och ökad befolkning.