Till innehållet

Förstudie om gröna kompetenser fastställd

Arbetsgruppen för analys har genomfört en förstudie om ”gröna kompetenser”, det vill säga kompetenser som krävs för och främjar en grön omställning.