Till innehållet

Undersköterska inom socialpsykiatri: Digital plattform gav överblick genom valideringen

Efter olika vårdjobb hade Lisa mycket kunskap att checka av när hon validerades till undersköterska. Allt underlättades av att hon och lärarna kunde använda den digitala valideringsplattformen Validig, som tagits fram med hjälp av statsbidrag.

Inom hemstödet arbetar Lisa i sina vanliga kläder. Hygienrutiner ingår ändå i arbetsdagen.

”För mig har det varit klockrent. Jag gillar när man kan checka av grejer och där är Validig tydligt, det är boxar som fylls i när man klarar av olika saker”, säger Lisa.

Sophie berättar att det digitala avskräcker en del personer som ska valideras. Då går det att erbjuda valideringen på andra sätt, till exempel muntligen. De praktiska delarna av valideringen är också ett sätt att visa sina kunskaper på annat sätt än i skrift.