Till innehållet

Arbetsgivarens satsning på validering gör Jonna och Danielle till barnskötare

Stöd från ledningen, finansiering genom fondmedel och ett brett erbjudande till personalen. Det har bidragit till validering i större skala inom avdelning förskola i Skellefteå kommun.

Annica Dahlqvist och Helena Broman.

Foto: MYH/Maja Geffen