Till innehållet

Validering höjde statusen för renhållningsarbetarna på återvinningscentralen

Renhållningsarbetare är inte ett yrke man utbildar sig till i skolan utan något man lär sig på arbetsplatsen när man väl är där. På olika vägar hamnade Anneli och Åke i yrket. Efter validering kan de skriva ut papper på att de kan sina jobb.

”Jag lägger ganska mycket tid på att städa och hålla rent”, säger Anneli. ”Det gör skillnad för kundernas vilja att slänga saker på rätt ställen om det är fräscht runtomkring.”

Förr kunde kylskåp åka med hushållsavfallet i sopbilarna men idag är miljötänket ett helt annat. Åke tycker att valideringen har gett honom mer insikt i varför saker ska slängas på ett visst sätt, och att det är lättare att förklara det för kunderna också.

Söderhamn nära är ett kommunalägt infrastrukturbolag. Drygt 120 anställda sköter renhållning, vatten, värmeverk med mera. Lena är HR-chef och Peter är teamledare på Långtå återvinningscentral.

”Jag har jobbat mycket med människor i mitt arbetsliv. Jag vet vad man behöver svälja och hur man ska prata med folk”, säger Anneli. Kundbemötande är en stor del i renhållningsarbetarnas jobb på återvinningscentralen.

En del kunder tror att det inte är någon mening med att sortera avfallet, att det hamnar på samma ställe ändå i slutänden. Det var delvis sant förr men så är det inte längre. Därför krävs noggrann sortering av olika slags sopor.